მიტანის სერვისი

თბილისში მიწოდება არის უფასო – 1-3 სამუშაო დღე.

თბილისი

ლიფტის არარსებობის, ან მისი გაუმარათაობის შემთხვევაში, მსხვილგაბარიტიანი პროდუქციის ატანის ღირებულება თითო სართულზე 5 ლარი

რეგიონი

რეგიონებში მიწოდების ღირებულება იწყება 7 ლარიდან, განისაზღვრება პროდუქტის წონისა და ზომების მიხედვით, მიწოდების სავარაუდო დრო არის 2-4 სამუშაო დღე.